FANDOM


Jm
Magie na Cealudan se dělí na tři druhy. Jsou jimi Nearanská magie, původní magie Cealudan a kněžská magie. Magie je neodělitelnou součástí Cealudan a život bez ní si umí jen málokdo představit. Nezáleží na tom, jestli se jedná  Ealsan, Veatan nebo Xear, magii používají všechny národy. Pomáhá totiž přežít v nehostinných dobách i podmínkách, jaké Cealudan na své obyvatele nezřídka chystá. Jistě se lze setkat i s odpůrci čarování, ale těch není mnoho. I opravdu zarputilý nepřítel magie by na smrtelné posteli jen stěží odmítal lektvar léčící nemoc, nebo kouzlo ochrany před mrazem za tuhé zimy. Mágové, druidé a kněží jsou tedy vítanou součástí různých společenství; mohou však i budit hrůzu a šířit zkázu, takže se ne vždy, a to platí zejména pro cizince, těší plné důvěry ostatních.

Nearanská magie

Jak již název napovídá, Nearanskou magii s sebou přinesli Hvězdoplavci a pomocí ní prováděly své pokusy. Jedná se o sílu, jež čaroděj načerpá z Loirentanalu, a poté přemění podle svých představ. K dosažení výsledku, čili seslání kouzla, je potřeba užívat zvláštních posunků spolu s prastarým jazykem, jehož původem si nebyli jisti ani Neařané; sami se jej totiž v dávných dobách naučili od dnes již zapomenutých bytostí; Nearanská magie tedy není původem ze světa Nearan.

Aby mág dosáhl zdárného konce, je nutno dodržet postup sesílání bez jediné chyby, což vyžaduje velkou dávku soustředění. Jakmile něco pozkazí, síla se vrátí zpět do Loirentanalu a kouzlo zaniká. Uživatelé Nearanské magie, souhrnně nazývaní mágové, se dělí do dvou skupin. Ti první, kouzelníci, starý jazyk i gesta studují, zaznamenávají si je do knih a jsou časem schopni ovládnout v podstatě neomezený počet magických formulí. Druhá skupina, známá jako čarodějové, se již rodí s přirozenou schopností spoutat sílu Loirentanalu. Mnozí věří, že je tomu tak díky samotnému způsobu, jakým byly mnohé bytosti na Cealudan stvořeny - pomocí magie. Čarodějové sice nemusí procházet tak dlouhým učením jako kouzelníci, ale oproti tomu mají omezený počet kouzel, která jsou schopni zvládnout.

Svoji magii držela Pětice dlouho v tajnosti, protože si byla vědoma její nesmírné moci. Tajemství svěřila až vyvoleným jedincům z pokročilého pokolení Novorozených, kterým plně důvěřovala. Ti se svolením Hvězdoplavců zakládali školy, kde umění předávali nadaným žákům, budoucím kouzelníkům, a učili čaroděje ovládnout jejich netušené schopnosti. Mezi Zavržené pronikla Nearanská magie až v Době utrpení, kdy ji šířil Garadreak, aby zvýšil bojeschopnost své armády.

Zajímavost: Ty nejžádanější a nejtajemnější knihy kouzel jsou legendami opředené původní Nearanské lexikony, ze kterých se učili první Novorození kouzelníci. Mnozí věří, že ukrývají kouzla daleko mocnější, než jaká znají současní sesilatelé. Bohatí mágové si často najímají dobrodruhy, aby po takových knihách pátrali a v nejlepším případě je donesli zpět dychtivému zaměstnavateli. I když se občas nějaký kouzelík chvástá vlastnictvím Nearanského lexikonu, nejsou známy žádné přímé důkazy o jejich přítomnosti mezi Novorozenými, Svobodnými ani Zavrženými. Traduje se, že pokud opravdu ještě existují zachovalé prastaré knihy magie, jsou v držení Horského krále, či Darakdeana.

Cealudanská magie

I když jim byla Nearanská magie dlouho zapovězená, Zavržení nemuseli čekat několik tisíciletí, aby okusili magii jako takovou. Již v Době Hvězdoplavců totiž objevili moc, vyvěrající ze samotné země, takzvanou Cealudanskou magii. Je to všudypřítomná přírodní síla, kterou, narozdíl od Nearanské magie, sesilatel odnikud nečerpá, ale pouze přeměňuje do zamýšlené podoby, a která se po dokončení kouzla vrací zpět do svého původního, syrového stavu. K seslání Cealudanského kouzla musí druid, jak se uživate této magiel nazývá, vydávat zvuky a dělat posunky, pomocí nichž dává průchod své vnitřní síle, jež přeměnu způsobí.

Druid kouzlí instinktivně, takže nepotřebuje žádné knihy ani svitky. Musí ale pravidelně meditovat a přemýšlet o kouzlech, která bude chtít v blízké budoucnosti sesílat. Při meditaci pochopí jejich podstatu a může je tedy použít. Jelikož Cealudanská síla není jednotná, je třeba přizpůsobit kouzlo jejím současným podmínkám. Proto musí druid meditovat, i když chce seslat kouzlo, které již v minulosti užíval a zná jej velmi dobře. Zkušenější druid lépe chápe Cealudanskou magii, což mu dovoluje vládnout mocnějšími čáry.

Pětice dlouhou dobu nevěnovala Cealudanské magii pozornost, protože ji považvala za podřadnou a banální. Stejný názor chovali i Novorození, kteří ovládli druidská kouzla až v Době vzpoury, kdy docházelo k prvním významnějším stykům se Zavrženými. Druidů z řad Ealsan však bylo v těch časech velmi málo; jednalo se převážně o poustevníky a cestovatele, kteří se zřekli života v civilizaci.

Zajímavost: Jedním z prvních Novorozených druidů byl půlčík Toriben, o kterém se traduje, že se uměl proměnit na všechna zvířata a ovládat vekeré živly. Prý cestoval po celém světě a ochotně učil Cealudanské magii každěho, kdo projevil zájem. Tak se podle pověsti rozšiřovala druidská magie mezi Ealsan. Svůj konec našel druid až v souboji tváří v tvář Garadreakovi kdesi v Mrtvých horách. V současnosti je Toriben považován za symbol druidské síly a odvahy.

Kněžská magie

Posledním druhem magie na Cealudan je magie kněžská. Kněz je oddaným služebníkem některé z mocností, jenž šíří učení a plní vůli svého pána. Ta mu naoplátku poskytuje část své moci v podobě kouzel. Každá mocnost je patronem jen určitých oblastí, takže například kněz Horského krále nemůže svými kouzly povolat nemrtvé nebo ovládat zvířata, stejně jako Eariliviriův služebník nemá moc nad ohněm. Mocnost pomáhá svým následovníkům jen pokud konají v souladu s jeho přesdvědčením. Pokud kněz sejde ze své cesty, jeho pán na něj zanevře a služebník ztrácí schopnost čarovat.

Kněžská magie je podobná té Cealudanské v tom ohledu, že si sesilatel nemusí pamatovat přesný postup vyvolání kouzla. Stejně jako druid, i kněz musí pravidelně meditovat, modlit se, jak se té činnosti říká u kněžích. Při modlitbě služebník prosí mocnost o propůjčení síly, potřebné k seslání zvolených kouzel. Kněží vykonávající své řemeslo delší dobu mají u svého pána větší důvěru, takže mohou žádat více magické síly.

Kněží se na Cealudan vyskytovali již od začátku Doby rozkvětu, tedy dříve než mágové, ale později než druidé. První služebníci Hvězdoplavců přirozeně pocházeli z řad Ealsan, kteří díky nim mohli snadněji rozdělovat svou moc k pomoci Novorozeným. Kněží Zavržených a Svobodných se začali objevovat až po pádu Pětice na počátku Doby osvobození, kdy došlo k rozdělení zájmů jednotlivých Hvězdoplavců. Ve stejné době také nižší mocnosti přijímaly své první kněze.

Zajímavost: V Době utrpení existoval kult Xerzantiliana, vedený Garadreakem. Jednalo se o spolek výjimečně mocných kněží, o kterých se traduje, že zkrz svého pána čerpali sílu samotného Ničitele. Mnozí toto tvrzení ale odmítají s tím, že Xerzantilian, pokud je vůbec skutečný, nemá v této části Loirentanalu žádnou moc, a že byl kult využíván jen jako strašák. Přesto lze na dobře ukrytých místech v zapadlých zákoutích Cealudan nalézt podivné, modly se zbytky neznámé magie, které se podobají Xerzantilianovým symbolům, vyobrazeným ve starých kronikách, jež s sebou z Nearan přinesli prchající Hvězdoplavci.